domingo, 28 de noviembre de 2010

LA MÚSICA I LA SEUA REPRESENTACIÓ GRÀFICA


APRÉN
Este tema és per a conèixer el sistema d´escriptura de la música. El sistema d´escriptura de la música actual es conèix com Notació musical. És un complex sistema de representació gràfica del so.


A aquest tema veurem l´origen del nostre sistema que parteix de l´Edat Mitjana (amb els neumes), donarem un cop d´ull als sistemes d´escriptura utilitzats abans de les notes (a Sumèria, a Egipte i a l´antiga Grècia). A més visitarem la forma d´escriptura dels monjos medievals, ens parlaran de la notació alfabética i repassarem aspectes bàsics de la Cal.ligrafia musical.  (Al final del post teniu les cançons de flauta treballades a classe).
INVESTIGA


Web de la Junta d´Andalusia sobre l´evolució de l´escriptura de la música


AUDIOS CD LLIBRE:
Audició 2 "Epitafi de Sikilos":

VIDEOS:
Són interessants els següents videos d´un documental Anglés:
El primer explica per què els monjos es van veure obligats a escriure la seua música:

El segon video parla sobre Guido D´Arezzo que va inventar un sistema amb tres línies i amb la mà. A més ensenyava a cantar l´escala amb un Himne a Sant Joan:

LLIBRE SM:
A la pàgina de l´editorial SM sobre l´escriptura de la música:


TREBALLA


FITXES:

Ací teniu le fitxes del tema 6
AVALUA